Kotouka amulet/talisman
Kotouka amulet / talisman

The KOTOUKA project
©2008 Karel Lybrink Art Project
Met behulp van Google Earth zijn de, later in het futhark alfabet opgenomen, runen tekens: Kenaz (licht) Perthro (lot) en het Kotouka symbool , gelokaliseerd en op kaart gezet. Na de juiste plaatsbepaling, zijn de verkozen objecten ritueel van een KOTOUKA symbool voorzien. Hierbij is het van strategisch belang de plaats zo te bepalen dat de KOTOUKA de meeste positieve energie zal genereren. Op deze manier worden energiebanen gecreëerd en zal een positieve stroom op gang worden gebracht. Het gehele project wordt door www. kotouka.eu  gevolgd en in beeld gebracht. Verder worden alle KOTOUKA tekens op Google Earth door middel van foto’s, panoramio, gemarkeerd.

Gerealiseerde KOTOUKA objecten
Het eerste project betrof het lokaliseren en creëren van een “CELTIC CIRCLE” (2008) rond de de Bretonse stad Rennes. Vervolgens zijn de runentekens PERTHRO, "lot" (2009) en KENAZ, "licht" (2009) , dwars door de steden Hamburg en Moelln getrokken. Het complete KOTOUKA symbool (2009) is door en rond de Europese hoofdstad Brussel gecreëerd. Vanuit Brussel worden de benodigde energiebanen door Europa berekend en KOTOUKA geconstrueerd.

©2008: Karel Lybrink Art Project, ®All rights reserved

Runen old Futhark alfabet

Betekenis van de old Futhark tekens
Kenaz, (K) licht/baken, visioen, bekendmaking,
creativiteit, inspiratie, vitale vuur van leven,
kracht om je eigen realitiet te maken, kracht van
het licht, energie, kracht en passie.

Perthro, (P) dobbelbeker, Spiritueel wijst Perthro op het onthullen van geheimen, mysterie, kennis van iemands lot, kennis van de toekomst, je pad kiezen, vrouwelijke geheimen, evolutie, verandering.